JEN JEDNA ZNAČKA JE ORIGINÁL


Nové modely Can-Am 2016 Skladem Vyhněte se šedému dovozu a ověřte si autorizované prodejny a servisní místa BRP na našich stránkách v sekci Prodej a Servis, nebo na stránkách  www.brp.com pro Czech Republic . Předejdete tak pozdějším nepříjemnostem s neautorizovanými prodejciPlnohodnotná záruka nespočívá pouze v registraci stroje do databáze BRP

Vyžádejte si na počkání u svého prodejce doklad o registraci stroje do databáze BRP a potvrzení o záruční době

Vyžádejte si historii firmy, která Vám čtyřkolku prodává

Globální záruka značky BRP platí pro koncového zákazníka v případě zakoupení produktu BRP přímo u autorizovaného prodejce v EU. Pokud do tohoto vstoupí jakýkoliv "mezičlánek" v podobě neautorizovaného prodejce, výhradní dovozce BRP pro danou zemi není povinen držet záruku, neboť neměl kontrolu nad správně provedeném předprodejním kontrolním servisu a historii stroje. V takovém případě drží záruku na stroj pouze neautorizovaný prodejce.