Zpětný odběr pneumatik

 

Zpětný odběr pneumatik

Správné nakládání s odpadními pneumatikami a oleji přispívá k ochraně, zachování a zlepšení kvality životního prostředí a úsporám energie.

Environmentální problematika odpadních olejů a pneumatik je řešena v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to v § 38, kde jsou závazná pravidla pro zpětný odběr odpadních pneumatik.

Podle § 38b zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů byla naše společnost zapsána ministerstvem životního prostředí do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik. Na základě toho provádíme zpětný odběr pneumatik v místě našich prodejních a servisních středisek (viz. seznam níže).

Seznam míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a odkaz na jeho uveřejnění:


BCE s.r.o.

Pražská 1569, Mníšek pod Brdy

E-mail: info@ctyrkolky-bce.cz
www.ctyrkolky-bce.cz   

 

Top Moto s.r.o.

Dubská 3306, Teplice

E-mail: info@topmoto.cz

www.topmoto.cz


Outdoor Liberec s.r.o.

Dr. M. Horákové 1093/116a, Liberec

E-mail: info@outdoor-liberec.cz

www.outdoor-liberec.cz


TOMICO GROUP s.r.o.

Brněnská 81, Prostějov

E-mail: info@vyberctyrkolku.cz

www.vyberctyrkolku.cz

 

MOTOBOOM s.r.o.

Třeboňská 401/13, Rudolfov /České Budějovice)

E-mail: info@motoboom.cz

www.motoboom.cz