Zpětný odběr autobaterií

 

 

 INFORMACE O ZPĚTNÉM ODBĚRU BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ PRO KONEČNÉ UŽIVATELE

V současné době, kdy obecně vzrůstá spotřeba materiálů a energie, vzniká velké množství odpadu. Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Od roku 2009 platí v České republice zákon, který zakazuje skládkovat nebo spalovat přenosné baterie či akumulátory. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je materiálové využití neboli recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Tyto místa jsou například v některých prodejnách (zejména tam, kde se baterie prodávají) či na sběrných dvorech jednotlivých obcí. Přehled míst zpětného odběru je k dispozici na www.remabattery.cz.

V České republice končí na skládkách a ve spalovnách stále velké množství baterií. Ročně skončí statisíce kilogramů zinku či železa nevyužité na skládkách. Přitom recyklací například železa se ušetří více než 70% energie oproti získávání železa z rudy. Co se týká toxických kovů, tisíce kilogramů kadmia či olova díky nesprávnému způsobu zbavení se odpadních baterií končí ve směsném komunálním odpadu. Směsný komunální odpad je posléze spalován či skládkován a nebezpečné kadmium či olovo se může dostat do ovzduší, půdy i vody. Tímto způsobem se nebezpečné látky dostávají do potravního řetězce živočichů i člověka. Dlouhodobé působení těchto látek na člověka může vést až ke karcinogennímu bujení, tedy ke vzniku rakoviny.

Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít toto označení „přeškrtnutou popelnicí“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená.

Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

 

Seznam míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a odkaz na jeho uveřejnění samostatně pro každou skupinu baterií nebo akumulátorů:

 

BCE s.r.o.

252 10 Mníšek pod Brdy, Pražská 1569,  e-mail: info@ctyrkolky-bce.cz, www.ctyrkolky-bce.cz


  1. ABECO spol. s r.o. 
  2. Přístavní 36b, 635 00 Brno, Přístavní 36b, e-mail: motosport@abeco.cz, www.abeco.cz

Martin Kocum

339 01 Klatovy, Luby 165, e-mail: info@kocum.cz, www.kocum.cz

 

  • Potřebujete-li se ekologicky zbavit autobaterie, kontaktujte společnost
  • REMA Battery spol.s r.o., www.remasystem.cz

 


Nejběžnější typy  baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

Typ baterie

Běžné označení

Velikost

Příklady užití

Správné odložení

Alkalické

Alkalické, Alkaline, AlMn

AAA, AA, C, D, 6V, 9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz

Knoflíkové

Alkalické, lithiové, rtuťové, stříbrné, zinkovzduchové

Velikost se různí

Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz

Zinkouhlíkové

Classic, Heavy Duty, Power Cell

AAA, AA, C, D, 6V, 9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače, přenosná rádia, otevírání vrat

Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz

Lithiové

Lithium, Lithium Ion, Li-Ion

Velikost se různí

Laptopy, mobilní telefony, digitální kamery, mp3 přehrávače

Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz

Nikl-kadmiové

Ni-Cd

Velikost se různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky

Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz

Nikl-metalhydridové

NiMH, Ni-Hydride

Velikost se různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky

Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz

Olověné

SLA, gelové

2V, 6V, 12V

UPS, kolečková křesla, terénní vozidla, vodní skútry

Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz

Olověné

Autobaterie

6V, 12V

Automobily

Autoservisy

Rtuťové

Rtuťové, Hg, HgO

Velikost se různí

Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz

Stříbrné

Stříbrné, AgO

Velikost se různí

Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru, www.remabattery.cz